نصب جکت S1

سال: 2016

پروژه حمل و نصب جکت S1 میدان نفتی مشترک سلمان

کارفرما: شرکت آسفالت طوس

محل اجرای پروژه: سلمان

پروژه توسعه میدان نفتی مشترک سلمان در 144 کیلومتری جنوب جزیره لاوان در دستور کار شرکت نفت فلات قاره ایران قرار گرفت و شرکت صدف به عنوان پیمانکار حمل و نصب جکت انتخاب گردید.

روش نصب جکت S1 با توجه به شرایط محیطی و مهندسی و ساخت انجام شده روش Vertical Lift بوده توسط شناور SADAF 3000 به آسانی محقق گردید.

علاوه بر شناور SADAF 3000 ، بارج حمل LB 90 ، شناور OFOGH 1 و شناور OFOGH 2 شرکت صدف نیز در اجرای پروژه نقش موثری داشته اند.

این پروژه علاوه بر جکت نصب متعلقات نیز به عهده شرکت صدف بوده که شامل: Barge Bumper ، Boat Landing ، TPP ، Conductor Pipe ، Navigation Aids  و Handrails بود که همگی توسط شرکت صدف در مدت زمان کوتاهی اجرا گردید.

شایان ذکر است عمق نفوذ پایل ها در این پروژه 35 متری بوده که علیرغم سختی بستر توسط چکش قدرتمند منک به راحتی اجرا گردید.