دیدگاه مدیر عامل

ديدگاه مدير عامل:

صدف به عنوان يك شركت معتبر ايراني در صنايع فراساحلي نفت و گاز به شمار می رود.

اين شرکت برای رسيدن به اهداف خود در تلاش است شريكي معتمد و قابل اطمينان براي مشتريان، كارمندان، پيمانكاران و سرمايه گذاران خود باشد. ما متعهد می شويم كه پروژه‌ها را در مدت زمان تعيين شده و با كيفيت مطلوب به مشتری تحويل دهيم و در اين زمينه نيز دارای تجارب فنی پرافتخاری بوده و برای حفظ اين دستاورد تماميی قوای عقلانی خود را به كار خواهيم بست.

همچنين اين شركت در انجام پروژه‌های دريايی در صنايع فراساحلی نفت و گاز در خاورميانه از اعتبار، اطمينان و بازدهی كاملی برخوردار می باشد و درقبال مشتريان خود متعهد شده و به آنان اطمينان می بخشد تا در رسيدن به اهداف کلانشان به آنها ياري خواهد رساند. اين شرکت همچنين در انجام كليه امور، نسبت به حفظ ارزش ها، امنيت، محيط زيست و كيفيت مطلوب پايبند می باشد.

برای انجام اين گونه مسئوليت ها نياز به پرسنل، پيمانكاران و فروشندگان با تجربه است و اكنون هدايت و مديريت شركت بر پايه چنين ارزش ها و قوانينی می باشد.

ما معتقديم كه با راهبری تيم مديريت، جلب رضايت مشتری و حمايت كاركنان، فروشندگان و پيمانكاران، تجارتی پايدار و همواره نتايجی مؤثر و روبه رشد برای سهامداران خواهيم داشت.

اهداف:

اجرای كامل خط مشی HSE (بهداشت، ايمنی و محيط زيست).

جلب رضايت مشتری.

افزايش صلاحيت های كاركنان از طريق آموزش.

راهبری صنعت فراساحلی نفت و گاز در منطقه.

به كارگيری تكنولوژيی های مدرن در انجام پروژه‌ها.

بهبود شاخص‌های انجام كار از نظر زمانی، قيمت و كيفيت.

ارزش ها:

شركت صدف بر اين باور است که نکات برجسته‌ای که در ذيل به آنها اشاره می شود نشان دهنده رفتار‌ها و تصميمات كاری مديران شركت در هر برهه از زمان می باشد:

  • يكپارچگی، صداقت و اطمينان هسته اصلی ارزش های شركت صدف را تشكيل می دهند كه در واقع پايه ارائه فرهنگ و اعتباری مطلوب براي شركت می باشند.

  • اعتبار هر شركت برای رسيدن به وجهه تجاری- بازرگانی بسيار مهم است. چگونگی انجام معاملات و نتايج تجاری حاصله، از اهميت فراوانی برخوردار است. باور شخصيتی ما در ارتباط تجاری با ديگران صداقت است كه در مقابل از شركای خود نيز انتظار خواهيم داشت.

  • شركت براي دستيابی به اعتبار و شهرت داخلی و بين‌المللی، مسيری طولانی را پشت سر گذاشته است و اكنون نيز مسئول حفظ و پيشبرد اين اعتبار در عرصه‌های داخلی و خارجی خواهد بود.