فعالیت های اصلی

فعاليت های اصلی:

 

 • اجرای پروژه‌ها به صورت كليد در دست و EPC .

 • حمل و نصب پايه و عرشه سكوهای دريايی.

 • حمل و نصب سازه‌های سنگين در بنادر و دريا (تا وزن3000 تن).

 • كابل گذاری و لوله گذاری در دريا و خشكی.

 • پوشش دهی لوله‌های دريايی نفت و گاز با پوشش انامل و بتن با ظرفيت 150 شاخه در روز.

 • پوشش دهي داخل و خارج لوله‌های نفت و گاز و آب با مواد اپوكسی و پلي يورتان تا قطر 3000 ميليمتر به صورت اتوماتيك و ظرفيت 300 متر مربع در ساعت (500 تن لوله در شيفت).

 • نجات كشتی های مغروقه.

 • حفاری در دريا.

 • لوله گذاری از خشكی به دريا.

 • ايجاد تصفيه خانه جهت تصفيه پساب های صنعتی و بهداشتی.

 • ساخت اسكله.

 • تعميرات و نوسازی سكوهای دريايی.

 • ساخت حوض خشك و كارخانجات تعمير كشتی.

 • احداث جايگاه های توزيع گاز CNG.