نصب تاپ سايد سكوي SPOL

سال: 2015

پروژه نصب سکوی لایه های نفتی پارس جنوبی (SPOL)

کارفرما: شرکت صف

محل اجرای پروژه: پارس جنوبی

سکوی (روسازه) 890 تنی SPOL که ظرفیت فرآورش 35 هزار بشکه نفت خام را داراست پس از گذشت چند سال، توسط دانش و تجربه ایرانی برای نصب به میدان نفتی مربوطه حمل گردید. که برای نصب و حمل این سکو از شناورهای OFOGH 1، SADAF 3000 و LB 90 استفاده شد.

شایان ذکر است با توجه به اهمیت و کلیدی بودن پروژه و اجرای آن توسط پرسنل و دانش ایرانی، آغاز پروژه با حضور مسئولان منطقه و نمایندگان کارفرمای دولتی و مدیران ارشد همراه بود.

بارگیری و نصب هر دو مرحله این پروژه با استفاده از عملیات Lift انجام شده است.

شناور SADAF 3000 به عنوان یکی از شناورهای جرثقیل دار قدرتمند در منطقه است که برای عملیات های نصب سازه های سنگین دریایی مورد استفاده قرار می گیرد.

در ابتدا عملیات Load-Out سکو انتقال آن به بارج حامل صورت پذیرفت و سپس از حمل به موقعیت توسط شناور SADAF 3000 با رکورد زمانی بی نظیری نصب گردید.