پروژه مهندسي، خريد، ساخت و نصب (EPCI) خط لوله دريايي، Plem ، مربوط به FSU جديد فيلد سروش در خليج فارس

سال: 2013

پروژه مهندسي، خريد، ساخت و نصب (EPCI) خط لوله دريايي، PLEM ، مربوط به FSU جديد فيلد سروش در خليج فارس و نصب و مهار FSU شناور خلیج فارس

کارفرما: شرکت نفت فلات قاره ایران

محل اجرای پروژه: میدان سروش

شركت صدف به عنوان پيمانكار اصلي اين پروژه انتخاب شد اين پروژه در مرحله اوليه با انجام مهندسي دقيق آغاز گرديد و گزارشات عمليات ژئوتكنيك تهيه شد. متعاقباً ساخت PLEM دريا در بندرعباس انجام و سپس به نصب آن شركت صدف مبادرت ورزيد.

حمل و نقل FSU ساخته شده با ابعاد غول آسا و مهار آن نيز به عهده شركت صدف بود كه اين امر با كوبيدن 8 شمع 72 اينچ و زنجيرهاي قطور انجام گرفت. لازم به ذكر است كه اين پروژه شامل 12 كيلومتر خط لوله 16 اينچ است كه پس از اجرا و نصب زیردریایی به کارفرما تحویل گردید.

پس از انجام کامل مهندسی پروژه همچنین Pre-Lay Survey  اولیه  عملیات نصب خطوط لوله زیر دریایی آغاز گردید. همچنین (PLEM (Pipe Line End Manifold  مربوطه در یارد بندرعباس توسط شرکت صدف طراحی و ساخته شد پس از نصب زیر دریایی PLEM ، ساخت اسپول ها و رایزرهای پروژه و همچنین مهار FSU و Lay کردن زنجیرهای مهار پروژه با انجام عملیات Survey نهایی به کارفرما تحویل گردید و شرکت صدف و مدیریت این مجموعه توانست رضایت نامه کارفرما را دریافت نماید.