معرفی صدف

شرکت صدف به عنوان يکی از پيشگامان صنعت نفت و گاز با اتکاء بر تداوم دانش فني روز و کيفيت بالا براي ارائه خدمات مهندسی، خريد و ساخت، در اجراي پروژه های خود از جمله نصب سکوها و عرشه سکوهای دريايی، حمل و نصب سازه های سنگين دريايي (تا وزن سه هزار تن)، کابل گذاری و لوله گذاری زير دريا و در خشکی، پوشش دهی لوله های نفت، گاز، آب و پتروشيمي(شامل: پوشش انامل و بتن براي لوله های زير دريا، پوشش دهی داخل و خارج با مواد اپوکسي و پلي اورتان)، نجات کشتي های مغروقه، حفاری در دريا، لوله گذاری از خشکی به دريا، نصب و نگهداری پايانه های بارگيری سوخت در دريا و ساخت و تعمير اسکله نموده، کليه الزامات استانداردهاي بين المللی) نظير ايزو 9001، ايزو 14001 و OHSAS 18001 را سر لوحه اهداف اصلی خود قرار دهد.