جزیره صدف

مشخصات جزيره صدف:

جزيره صدف:

بوشهر، منطقه دو ، جنب جزيره صدرا به مساحت 140000 متر مربع

ابعاد اسكله موجود :

 • طول :‌ 110 متر
 • عرض : 20 متر
 • مساحت : 2200 متر مربع
 • فضاي جانبي مربوط به اسكله 4200 مترمربع

ابعاد انبار

 • مساحت انبار روباز :37600متر مربع
 • مساحت انبار سرپوشيده : 300 متر مربع

مشخصات جاده مستقل جزيره صدف ‌

 • طول 2700 متر ، 9 متر عرض

تأسيسات و تجهيزات موجود

 • برق :‌ 4 ژنراتور مجموعاً به قدرت KVA 2200
 • مخازن نگهداري گازوئيل به حجم 50000 ليتر
 • آب :‌ يك خط 2 اينچ مستقل به شبكه اصلي آب و يك مخزن مرتفع به حجم 25000 ليتر و دو مخزن زميني به حجم 20000 ليتر
 • سيستم اطفاء حريق