پروژه بارگيري و حمل و نصب جكت SPD12E فاز 11B پارس جنوبي

كارفرما : شركت پتروپارس

وزن جكت :2200 تن

عمق آب : 70.7 متر