انجام عملیات موفقیت آمیز بارگیری و نصب سکوی S1 درميدان نفتي سلمان

كارفرما : شركت نفت فلات قاره (I.O.O.C)

وزن سكو : 1200 تن

عمق آب:23 متر

عمليات موفقيت اميز بارگيري و نصب سكوي S1 در منطقه نفتي سلمان و ميدان نفتي مشترك با كشور امارت متحده عربي توسط متخصصين شركت صدف